reklamy googla

środa, 12 listopada 2014

Powiew Nowosci w TUW TUZ

Czasy szybko sie zmieniaja. Symbolem wszechobecnych zmian jest digitalizacja wszystkiego do okola. Juz wszystkie firmy ubezpieczeniowe dzialaja przy wsparciu nowoczesnych zastosowan IT. Tendencja obecnie zakrawa o przenoszenie systemow w systemy online znajdujace sie na serwerach  centralnych. Rowien Tuz zmienia sie w te strone. Tuw Tuz  wprowadza nowy system do siecisprzedazy dzieki czemu ma nastapic ulatwienie  w pracy agentow i sprzedawcow. Czas pokaze jak zmiana wyjdzie. Czy efekty beda pozytywne i osiagniete zamierzone cele ? Czas pokaze.

niedziela, 2 grudnia 2012

W jaki sposób wypowiedzieć ubezpieczenie OCW karambolu  zakupu samochodu traktowanego, nabywający go ma możliwość wypowiedzenia umowy (zawartej przez poprzedniego właściciela) w ciągu 30 dni od daty zakupu. Jeśli umowa nie została skutecznie wypowiedziana, to zakład ubezpieczeń dokonuje tzw. rekalkulacji składki, w tworu czego może okazać się niezbędna dopłata.

Najpewniejszym sposobem na czynne wypowiedzenie umowy jest dostarczenie wypowiedzenia osobiście do siedziby ubezpieczyciela. W  tuw tuztakim przypadku od razu pozyskamy uznanie odbioru unieważnienia.

Posiadacz samochodu może wypowiedzieć umowę OC nie później niż jeden dzień przed upływem teraźniejszego okresu (12 miesięcy), na który została zawarta. Po upływie tego terminu mniema się, że została zawarta następna umowa na następne 12 miesięcy.Ryzykowne agencja tuw tuz  jest jakkolwiek wysyłanie druku listem poleconym, ponieważ nie ma wtedy pewności czy list dotrze w określonym terminie. W tym wypadku znaczące jest, aby dowiedzieć się, jaką datę honoruje dana firma ubezpieczeniowa. Jedne potwierdzają datę stempla pocztowego, inne datę wpływu wypowiedzenia do siedziby firmy. wypowiedzienie tuw tuz  Istnieje też wtedy ryzyko tuw tuz, że będziemy opłacać dwie polisy, jeżeli w międzyczasie podpiszemy umowę z innym ubezpieczycielem.

Przy rozwiązywaniu umowy ubezpieczyciel powinien wystawić zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia, które będzie potrzebne przy zawieraniu umowy z nowym ubezpieczycielem. Dzięki niemu ubezpieczyciel uwzględni nam wypracowane zniżki przy naliczaniu składki. Zaległość tego potwierdzenia może spowodować zwyżkę w składce za ubezpieczenie OC. Zaświadczenie powinno zawierać informację o liczbie lat bezszkodowej jazdy w ubezpieczeniu OC (nie % zniżki).

Druk wypowiedzenia umowy OC tuw tuz zniżki  auta winien zamykać:- w podejrzanym górnym narożniku: nazwę warsztatu asekurowań tudzież adres,- w urzędzie: „Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów mechanicznych”,- w rozpakowaniu: miano rodowe zaś określenie zabezpieczonego, adres zabezpieczonego, liczba rejestracyjny  samochodu , logotyp wehikułu, utwór zaś seria polisy a kolejną istota: „Na podwalinie ac tuz  Ustawy spośród dnia 22 maja 2003r. o zabezpieczeniach solennych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym dodatkowo Naszym Biurze Ubezpieczycieli Transportowych, formułuję umowę asekurowania OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”,- na dole: data również teren zabudowany, podpis.

niedziela, 15 lipca 2012

Rekalkulacja OC TUW dla nabywcy

W przypadku nabycia pojazdu już ubezpieczonego w TUW (TUW, TUZ, Pocztowe) należy polise ubezpieczeniową przepisać na nowego właściciela. Sprawdzenia składki ubezpieczeniowej można dokonać w kalkulatorze TUW OC. Obowiązkiem każdego nowego właściciela pojazdu jest posiadać ważne ubezpieczenie OC na swój pojazd. Aby uniknąc problemów w przypadku kontroli drogowych przeprowadzanych przez policję sugerujemy jak najszybszą rekalkulację składki OC i wypisanie aneksu o przeniesienie polisy TUW OC na nabywcę.

Składka OC za ubezpieczenie dla młodych kierowców TUW TUZ

W celu sprawdzenia składki za ubezpieczenie OC dla młodych kierowców posiadających niepełne lub nie posiadających zniżek zapraszamy do kalkulatora OC

zalanie mieszkania Tuw Tuz

Zalanie mieszkania może zdarzyć się każdemu – możemy doprowadzić do tego sami, sprawcą może być też sąsiad. Bez względu na to, kto zawinił, trzeba zacząć działać, aby jeszcze bardziej nie zaszkodzić.
Pierwszym krokiem, po tym jak stwierdzimy, że doszło do zalania jest zatrzymanie jego dalszego rozprzestrzeniania się, czy to przez awarię grzejników, wodociągów, czy też niesprawną pralkę sąsiada. Wtedy to już połowa sukcesu. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody firmie ubezpieczeniowej, u której wykupiliśmy ubezpieczenie mieszkania. W kilka dni po zgłoszeniu do naszych drzwi powinien zapukać likwidator szkód, który oceni na ile zalanie jest rozległe i ile pieniędzy potrzeba, aby je usunąć. Dodatkowo do ubezpieczyciela musimy dostarczyć kilka dokumentów, a w tym polisę mieszkaniową jako dowód, że posiadamy ubezpieczenie, akt własności mieszkania lub umowę najmu, do tego oświadczenie poszkodowanego (nas) i sprawcy (sąsiada, właściciela budynku) o zaistniałej szkodzie. Teraz pozostaje tylko czekać na pieniądze. Gorzej, jeśli ubezpieczenia nie posiadamy – wtedy nie możemy liczyć na żadne pieniądze.

Do zalania naszego mieszkania może doprowadzić również nasz niefrasobliwy sąsiad. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić jest przyznanie się do winy. Jeśli posiada ubezpieczenie mieszkania, to, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC samochodu jako sprawca pokryje (jego ubezpieczyciel) szkodę. Jeśli jednak sąsiad ubezpieczenia nie posiada, pojawia się problem. Gdy mamy z nim dobre kontakty, a w dodatku jest na tyle uczciwy, to pokryje koszty związane z remontem, a nawet zaoferuje swoją pomoc, czy nawet zrobi to za nas. Dzięki temu zarówno poszkodowany, jak i sprawca oszczędzą sobie biegania po siedzibach towarzystw ubezpieczeniowych i wdrażania się w OWU – ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli sprawa rozwiąże się w ten sposób, z pewnością nie dojdzie do waśni i sąsiedzkich kłótni, a więzi się zacieśnią.

Jak wypowiedzieć OC TUW TUZ - skutecznie

wypowiedzenie oc tuw tuz pocztowe

Aby wypowiedzenie ubezpieczenia OC w TUW TUZ było skuteczne, należy dochować wszelkich ustawowych wymagań.
W przypadku wypowiedzenia OC na koniec umowy ubezpieczenia - należy złożyć dokument wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia do oddziału lub agenta. Można wypowiedzenie wysłać pocztą. W przypadku Poczty Polskiej liczy sie dzień nadania jako dzień doręczenia. W przypadku pozostałych operatorów liczy sie faktyczny dzień dostarczenia i odbioru przez towarzystwo.
W przypadku wypowiedzenia z tytułu nabycia pojazdu terminy są inne. Jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte po 11 lutym, to nowy właściciel może wypowiedzieć ubezpieczenie w każdej chwili. Jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte przed powuższą datą, w takim razie istnieje okres 30 dni na wypowiedzenie starego ubezpieczenia.

Aby wypowiedzenie było skuteczne, dokument powinien zawierać następujące informacje:

Nazwa i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Dane osoby składającej wypowiedzenie (ubezpieczającego, nabywcy pojazdu) - w tym pesel
Dane pojazdu ubezpieczonego - marka, model, nr rejestracyjny
seria i numer polisy wypowiadanej.

W przypadku wypowiedzenia z tytułu kupna pojazdu ubezpieczonego OC w Tuw Tuz Pocztowe należy dołączyć umowę kupna lub fakturę nabycia pojazdu. Na wypowiedzeniu należy umieścić dane sprzedającego pojazd.


niedziela, 24 czerwca 2012

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę OC Tuw TuzPolski rynek ubezpieczeń komunikacyjnych jest już bardzo konkurencyjny, z czego można się tylko cieszyć. Zalewani jesteśmy reklamami i promocjami nakłaniającymi do zmiany firmy ubezpieczeniowej. Przed wznowieniem umowy warto przyjrzeć się ofercie rynkowej, bowiem różnice między cenami polis poszczególnych towarzystw potrafią sięgać nawet kilkudziesięciu procent. A po co przepłacać, skoro można zaoszczędzić znaczną kwotę, przechodząc do konkurencji?

Zanim jednak zdecydujemy się na ten krok, warto przypomnieć sobie, jak przeprowadzić tę operację zgodnie z przepisami. Inaczej może się okazać, że zamiast zaoszczędzić, zapłacimy frycowe, wpadając w tzw. pułapkę podwójnego ubezpieczenia. Zasad, o których trzeba pamiętać przy zmianie towarzystwa ubezpieczeniowego, jest kilka. Przede wszystkim właściciel pojazdu zobowiązany jest do podpisania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym na okres 12 miesięcy, a nie można dokonać zmiany ubezpieczyciela w okresie jej obowiązywania. Tak więc dopiero z chwilą wygaśnięcia umowy możliwa jest zmiana ubezpieczyciela. Tuw
Trzeba jednak pamiętać, że ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych została tak skonstruowana, aby zapewnić ciągłość ubezpieczenia. Oznacza to, że umowa OC przedłuża się automatycznie na kolejny rok jeśli nie złożymy wcześniej wypowiedzenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy sami podpisywaliśmy tę umowę, jak i tej, kiedy zawarł ją poprzedni właściciel auta. Ustawodawca ściśle określił, do kiedy można zrezygnować z usług dotychczasowego zakładu ubezpieczeń.
Wypowiedzenie składamy najpóźniej na jeden dzień przed wygaśnięciem polisy TUZ TUW. Wyjątek to sytuacja, kiedy kupujemy auto już ubezpieczone. Wtedy w ciągu 30 dni od daty zakupu można wypowiedzieć umowę zawartą przez poprzedniego właściciela. W innym wypadku polisa przejdzie automatycznie na nabywcę samochodu. Warto wiedzieć, że ubezpieczyciel dokona wtedy ponownej kalkulacji należnej składki, poczynając od dnia zbycia pojazdu, z uwzględnieniem zniżek i zwyżek nowego właściciela.
Wypowiedzenie umowy TUZ –według ustawy – musi być złożone na piśmie, jednak sposób jego dostarczenia określają już poszczególne zakłady ubezpieczeniowe. Zazwyczaj pisemne oświadczenie można wysłać faksem lub listem poleconym. W tym drugim przypadku warto wcześniej sprawdzić, czy nasz ubezpieczyciel uwzględnia datę nadania, czy też doręczenia listu, tak aby nadać go z odpowiednim wyprzedzeniem. Towarzystwa typu direct często honorują także skan wypowiedzenia nadesłany e-mailem.
W naszym interesie jest zachowanie potwierdzenia z datą nadania. W przypadku zagubienia dokumentu przez zakład ubezpieczeń można będzie dzięki niemu udowodnić, że wypowiedzenie wysłano w odpowiednim terminie.
Nie wszyscy wiedzą, że korzystanie z usług coraz popularniejszych „directów” (takich jak np. Link4 czy Liberty Direct) ma ważną zaletę. Zgodnie z zapisami prawa w przypadku, gdy do zawarcia umowy dochodzi na odległość (przez telefon lub za pośrednictwem internetu), mamy prawo ją anulować w ciągu 30 dni.
Niestety, jest też w tym  pewna pułapka. Wypowiedzenie umowy oznacza, że samochód nie ma polisy OC TUZ, co prowadzi do sytuacji, w której przerwana zostaje ciągłość ubezpieczenia. Z kolei Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć karę w wysokości 2050 zł. Zatem z tej furtki radzimy korzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wpadniemy w pułapkę podwójnego ubezpieczenia.
Wypowiedzenie ubezpieczenia autocasco

Ubezpieczenie autocasco jest umową dobrowolną, podpisywaną na własne życzenie. Jest ona uregulowana przepisami kodeksu cywilnego.
Sposób wypowiedzenia takiej umowy określają szczegółowo ogólne warunki ubezpieczenia AC. Zazwyczaj  odstąpienie od umowy wym Tuw Tuz aga okresu wypowiedzenia – najczęściej jest to jeden miesiąc. W wyniku rozwiązania umowy klient otrzymuje zwrot niewykorzystanej części składki.
Drugą, mniej formalną metodą rozwiązania umowy ubezpieczenia AC przed czasem jest po prostu niezapłacenie kolejnej raty składki. Jeśli nie dokonamy wpłaty, polisa automatycznie wygaśnie (bez innych konsekwencji dla klienta). Trzeba pamiętać jednak, że ponowne zawarcie polisy AC w przypadku starszych aut może być dość kłopotliwe!
Auto z komisu - Kupując auto w komisie, możemy natknąć się na ubezpieczenie krótkoterminowe zawarte przez właściciela firmy handlowej (zazwyczaj wykupywane bywa na okres 30 dni). W tym wypadku nie musimy wypowiadać umowy ubezpieczenia. Wygasa ona samoczynnie po okresie, na jaki została zawarta, i nie podlega przedłużeniu.
Jak wypowiedzieć OC TUZ?
Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, art. 28:
1. Jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Zawarcie następnej umowy nie następuje, pomimo braku powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, jeżeli:
1) nie została opłacona w całości określona w umowie składka za mijający okres 12 miesięcy lub w przypadku cofnięcia zakładowi ubezpieczeń zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych (...).