reklamy googla

niedziela, 15 lipca 2012

Rekalkulacja OC TUW dla nabywcy

W przypadku nabycia pojazdu już ubezpieczonego w TUW (TUW, TUZ, Pocztowe) należy polise ubezpieczeniową przepisać na nowego właściciela. Sprawdzenia składki ubezpieczeniowej można dokonać w kalkulatorze TUW OC. Obowiązkiem każdego nowego właściciela pojazdu jest posiadać ważne ubezpieczenie OC na swój pojazd. Aby uniknąc problemów w przypadku kontroli drogowych przeprowadzanych przez policję sugerujemy jak najszybszą rekalkulację składki OC i wypisanie aneksu o przeniesienie polisy TUW OC na nabywcę.

Składka OC za ubezpieczenie dla młodych kierowców TUW TUZ

W celu sprawdzenia składki za ubezpieczenie OC dla młodych kierowców posiadających niepełne lub nie posiadających zniżek zapraszamy do kalkulatora OC

zalanie mieszkania Tuw Tuz

Zalanie mieszkania może zdarzyć się każdemu – możemy doprowadzić do tego sami, sprawcą może być też sąsiad. Bez względu na to, kto zawinił, trzeba zacząć działać, aby jeszcze bardziej nie zaszkodzić.
Pierwszym krokiem, po tym jak stwierdzimy, że doszło do zalania jest zatrzymanie jego dalszego rozprzestrzeniania się, czy to przez awarię grzejników, wodociągów, czy też niesprawną pralkę sąsiada. Wtedy to już połowa sukcesu. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie szkody firmie ubezpieczeniowej, u której wykupiliśmy ubezpieczenie mieszkania. W kilka dni po zgłoszeniu do naszych drzwi powinien zapukać likwidator szkód, który oceni na ile zalanie jest rozległe i ile pieniędzy potrzeba, aby je usunąć. Dodatkowo do ubezpieczyciela musimy dostarczyć kilka dokumentów, a w tym polisę mieszkaniową jako dowód, że posiadamy ubezpieczenie, akt własności mieszkania lub umowę najmu, do tego oświadczenie poszkodowanego (nas) i sprawcy (sąsiada, właściciela budynku) o zaistniałej szkodzie. Teraz pozostaje tylko czekać na pieniądze. Gorzej, jeśli ubezpieczenia nie posiadamy – wtedy nie możemy liczyć na żadne pieniądze.

Do zalania naszego mieszkania może doprowadzić również nasz niefrasobliwy sąsiad. Pierwszą rzeczą, którą musi zrobić jest przyznanie się do winy. Jeśli posiada ubezpieczenie mieszkania, to, podobnie jak w przypadku ubezpieczenia OC samochodu jako sprawca pokryje (jego ubezpieczyciel) szkodę. Jeśli jednak sąsiad ubezpieczenia nie posiada, pojawia się problem. Gdy mamy z nim dobre kontakty, a w dodatku jest na tyle uczciwy, to pokryje koszty związane z remontem, a nawet zaoferuje swoją pomoc, czy nawet zrobi to za nas. Dzięki temu zarówno poszkodowany, jak i sprawca oszczędzą sobie biegania po siedzibach towarzystw ubezpieczeniowych i wdrażania się w OWU – ogólne warunki ubezpieczenia. Jeśli sprawa rozwiąże się w ten sposób, z pewnością nie dojdzie do waśni i sąsiedzkich kłótni, a więzi się zacieśnią.

Jak wypowiedzieć OC TUW TUZ - skutecznie

wypowiedzenie oc tuw tuz pocztowe

Aby wypowiedzenie ubezpieczenia OC w TUW TUZ było skuteczne, należy dochować wszelkich ustawowych wymagań.
W przypadku wypowiedzenia OC na koniec umowy ubezpieczenia - należy złożyć dokument wypowiedzenia najpóźniej na 1 dzień przed końcem ubezpieczenia do oddziału lub agenta. Można wypowiedzenie wysłać pocztą. W przypadku Poczty Polskiej liczy sie dzień nadania jako dzień doręczenia. W przypadku pozostałych operatorów liczy sie faktyczny dzień dostarczenia i odbioru przez towarzystwo.
W przypadku wypowiedzenia z tytułu nabycia pojazdu terminy są inne. Jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte po 11 lutym, to nowy właściciel może wypowiedzieć ubezpieczenie w każdej chwili. Jeżeli ubezpieczenie zostało zawarte przed powuższą datą, w takim razie istnieje okres 30 dni na wypowiedzenie starego ubezpieczenia.

Aby wypowiedzenie było skuteczne, dokument powinien zawierać następujące informacje:

Nazwa i adres Towarzystwa Ubezpieczeniowego
Dane osoby składającej wypowiedzenie (ubezpieczającego, nabywcy pojazdu) - w tym pesel
Dane pojazdu ubezpieczonego - marka, model, nr rejestracyjny
seria i numer polisy wypowiadanej.

W przypadku wypowiedzenia z tytułu kupna pojazdu ubezpieczonego OC w Tuw Tuz Pocztowe należy dołączyć umowę kupna lub fakturę nabycia pojazdu. Na wypowiedzeniu należy umieścić dane sprzedającego pojazd.